Lidmaatschap

Printervriendelijke versiePDF version

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van onze vereniging?
Over de werking van ons verbond vindt u alvast wat informatie onder de rubriek 'Over ons'.

Uiteraard kan u zich ook wenden tot een van de stafmedewerkers voor meer informatie of de kennismakingsmap opvragen op het secretariaat.

Een aanvraag tot lidmaatschap kan u indienen via het aansluitingsformulier dat u hieronder vindt. Uw vraag wordt spoedig voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die beslist over het aanvaarden van nieuwe leden.

Extra voordelen voor onze leden

  • Gratis persoonlijk advies voor al uw juridische en inhoudelijke vragen
  • Voordelige groepscontracten met Reprobel, Microsoft en voor mobiele telefonie
  • 50% korting op studiedagen en andere vormingsinitiatieven van het Vlaams Welzijnsverbond
  • 20% korting op het lidgeld van Procura, het kenniscentrum voor de non-profit en de sociale economie
  • Van 7 tot 10% korting op alle incompany vormingen van Acerta VOCA Training & Consult, Leuven
  • Verspreid uw vacature en uw initiatieven via onze website en mailing

De eerste twaalf maanden is de aansluiting gratis. Daarna betaalt u de voorziene ledenbijdrage, die u vindt in het document hieronder.

Meer informatie bij Kristof Diddens: 02 507 01 37.

Downloads