Tevredenheidsonderzoek Website

Printervriendelijke versiePDF version

Beste

Graag hadden wij even naar uw mening gepolst over de website en de communicatie die wij via dit kanaal met u voeren.

Wij vragen slechts een 2à3-tal minuten van uw tijd om anoniem uw feedback te geven.

Alvast dank bij voorbaat.

Het team van het Vlaams Welzijnsverbond.

Gelieve hieronder met een score van 7 (zeer tevreden) tot 0 (volledig ontevreden) uw tevredenheid over de website te willen aangeven. *

Hoe gemakkelijk of logisch vindt u de navigatie op de website? Geef een score van 7 (zeer tevreden) tot 0 (volledig ontevreden) uw tevredenheid. *

Wat vindt u van het grafische aspect van de website? Gelieve een score van 7 (zeer tevreden) tot 0 (volledig ontevreden) uw tevredenheid in te geven. *

Indien u informatie op onze website zoekt, kan u deze dan gemakkelijk vinden? Gelieve een score van 7 (zeer tevreden) tot 0 (volledig ontevreden). *

Voor welke informatie komt u het vaakst op onze website? U kan meerdere antwoorden aanduiden. *

Gelieve aan te duiden op welke manier u het vaakst op onze website komt. U mag meerdere antwoorden aanduiden. *

Wat zou u aan de website veranderen, toevoegen of verwijderen om de website beter te maken? Geef hierna uw suggesties door.