GOESTING IN KWALITEITSINDICATOREN. WANNEER ZIJN WE CONTENT?

Wanneer:

vr 08.12.2017 - 09:30

Locatie:

Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen

Contactpersoon:

Linda BEIRENS
02 507 01 31
linda.beirens@vlaamswelzijnsverbond.be
Printervriendelijke versiePDF version

Situering

Wanneer je een product of dienst aankoopt, vind je kwaliteit waarschijnlijk belangrijk. Je eigen oordeel over wat kwaliteitsvol is, houdt al een aantal veronderstellingen en verwachtingen in. Wat je ziet, ervaart en soms ook voelt, het zijn allemaal indicaties over die kwaliteit.

In een welzijnsorganisatie is dit niet anders. Zowel de mensen die beroep doen op jullie ondersteuning/begeleiding, de overheid als jullie zelf willen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen bepalen.

Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies? Welke meerwaarde kunnen ze bieden in een ondersteunings/begeleidingscontext? Hoe formuleer je een ‘goede’ indicator? Welke plaats heeft deze in het geheel van de werking van je organisatie? Hoe zet je kwaliteitsindicatoren in als verantwoording naar (potentiële) gebruikers, overheid en naar de eigen raad van bestuur?

Doelgroep

We richten ons met deze studiedag niet alleen tot verantwoordelijken voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid. Ook leidinggevenden, verantwoordelijken, coördinatoren, projectleiders, … zijn van harte welkom op deze dag.

Programma

09u00

Onthaal met koffie/thee

09u30

Verwelkoming en korte situering van de studiedag

09u50

‘Zin in kwaliteitsindicatoren’, door Kris Verrelst, voorzitter van de commissie Kwaliteit

11u00

Pauze

11u15

‘Zin in kwaliteitsindicatoren’, vervolg

12u15

Eigen indicator op basis van ervaring‘, door Hendrik Delaruelle, algemeen Directeur Vlaams Welzijnsverbond

12u30

Broodjesmaaltijd

13u15

‘Zelf aan de slag met indicatoren’ onder begeleiding van Koen Joly, KEIK –Mensen in beweging

16u00

Einde studiedag

Praktisch

Waar en wanneer:

Vrijdag 8 december 2017, in het Theologisch Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 te Wilrijk

Prijs:

50 euro (inclusief lunch), niet-leden betalen 100 euro. U betaalt na ontvangst van een factuur.

Inschrijving:

U kan inschrijven t.e.m. 24 november 2017. Het aantal plaatsen is beperkt.

OPGELET: Enkel geregistreerde en ingelogde personen kunnen inschrijven. Pas na het inloggen wordt de knop inschrijven linksboven zichtbaar.