Driedaagse opleiding DPO door V-ict-or VZW

Wanneer:

vr 07.09.2018 - 09:00

Locatie:

IC
Lokalen van het Interdiocesaan Centrum - Guimardstraat 1
1040 Brussel

Contactpersoon:

Kristof DIDDENS
02 507 01 37
kristof.diddens@vlaamswelzijnsverbond.be

Bestanden:

Printervriendelijke versiePDF version

De eerste driedaagse is zoals u kan zien volzet. U kan blijven inschrijven op de wachtlijst. Van zodra er weer 20 deelnemers zijn, zullen we nieuwe data vragen aan v-ict-or vzw.
We brengen u spoedig op de hoogte van de nieuwe data.

 

Deze driedaagse opleiding wordt georganiseerd door V-ICT-OR Academy.
Zij willen samen met enkele experten een aantal pragmatische en taakgerichte modules opzetten om de managers en medewerkers van morgen klaar te stomen in de uitdagingen waar deze algemene verordening voor staat.

Wat staat er op het programma:

MODULE 1 op 7 september 2018 (09:00-12:00 & 13:00-16:00)
Het wettelijk GDPR-kader en pragmatische vertaalslag naar informatieveiligheidsframework
Het brede wettelijke kader GDPR - AVG - Verordening (EU) 2016/679
De drie domeinen die moeten geactiveerd, beheerd en gemonitord worden om 'GDPR naleving' te realiseren
Belangrijke bouwstenen voor de opbouw van een Information Security Management Framework om te komen tot een Informatie Security management System (ISMS):
Pragmatische vertaalslag van wettelijk GDPR kader naar informatieveiligheidsframework

MODULE 2 op 14 september 2018 (09:00-12:00 & 13:00-16:00)
De ondersteunende rol van ICT om de naleving van GDPR te realiseren.
Wat kan aanzien worden als 'security bedreiging' binnen de context van data breaches die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de organisatie/bedrijf?

MODULE 3 op 21 september 2018 (09:00-12:00 & 13:00-16:00)
Naleving GDPR/AVG in de praktijk
Per domein leert men werken met de online informatieveiligheidstool waarbij men risicoanalyses, maturiteitsmetingen en informatieveiligheidsplannen leert op te maken die gebaseerd zijn op het 'GDPR Informatieveiligheidsframework'
Interne samenwerking rond informatieveiligheid en bescherming van de persoonsgegevens
Op het einde van de laatste lesdag (= op het einde van module 3) leggen de deelnemers een toets af.

 

Om ervoor te zorgen dat het een interactieve opleiding blijft, is ervoor gekozen om met een maximum van 20 deelnemers te werken. 

U moet ingelogd zijn om de knop ‘inschrijven’ te zien.