Vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

In Vlaanderen zijn tal van vrijwilligers actief die zich onbezoldigd inzetten voor anderen en voor de samenleving. Ze doen dit in een georganiseerd verband: ofwel werken ze samen met beroepskrachten in een voorziening (we spreken dan van ingebouwd vrijwilligerswerk), ofwel zetten ze zich in in een organisatie die haar doelstellingen in hoofdzaak met vrijwilligers realiseert: het zogenaamde autonoom vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het vaak om kleine organisaties, die nood hebben aan rechtstreekse ondersteuning.

In Vlaanderen zijn 131 organisaties erkend als autonome vrijwilligersorganisaties. Een 10-tal van deze organisaties zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Maar ook niet-erkende autonome organisaties zijn betrokken bij de sector vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn in tal van voorzieningen van de diverse sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond vrijwilligers actief binnen het ingebouwd vrijwilligerswerk.