Ondersteuning van personen met een handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Onze leden bieden ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een handicap en hun gezin. Dit kan ambulante begeleiding zijn, ondersteuning bij dagbesteding en/of bij wonen, toeleiding naar en ondersteuning bij de werksituatie. Ze doen dit in samenspraak met en op maat van elke persoon.

Het gaat om diverse diensten: thuisbegeleidingsdiensten, centra voor ontwikkelingsstoornissen, diensten ondersteuningsplan, vrijetijdsinitiatieven, MFC (Multifunctioneel Centrum voor minderjairge personen met een handicap), vergunde aanbieders en diensten rechtstreeks toegankelijke hulp. In de sector 'ondersteuning voor personen met een handicap' vertegenwoordigt het Verbond ruim 70% van de totale capaciteit.

Het Verbond groepeert ook centra voor ambulante revalidatie. Zij richten zich zowel naar kinderen als naar volwassenen. Het Verbond vertegenwoordigt hier ongeveer 70% van de Nederlandstalige centra voor ambulante revalidatie zijn lid van het Verbond.  Daarnaast zijn enkele psychosociale centra voor kinderen en adolescenten aangesloten.

Tenslotte zijn er bij het Verbond ook voorzieningen aangesloten die gericht zijn op de tewerkstelling van personen met een handicap: de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten.

In totaal zijn ruim 220 voorzieningen aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Zij stellen samen meer dan 15.000 (voltijds equivalenten) personeelsleden tewerk.