Vooraankondiging studiedag: Goesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?

Type:

In de kijker

Publicatiedatum:

26.09.2017
Printervriendelijke versiePDF version

Vrijdag 8 december 2017 - We zijn allemaal op zoek naar kwaliteit. Wanneer je een product of dienst aankoopt, vind je bepaalde zaken belangrijk. Hiervoor hanteer je een aantal indicatoren, zaken die jij belangrijk vindt.

In een welzijnsorganisatie is dit niet anders. Zowel de mensen die beroep doen op jullie ondersteuning/begeleiding, de overheid als jullie zelf willen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen bepalen.

Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies? Welke meerwaarde kunnen ze bieden in een ondersteunings/begeleidingscontext? Hoe formuleer je een ‘goede’ indicator? Welke plaats heeft deze in het geheel van de werking van je organisatie? Hoe zet je kwaliteitsindicatoren in als verantwoording naar (potentiële) gebruikers, overheid en naar de eigen raad van bestuur?

Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert een studiedag  over ‘Goesting in kwaliteitsindicatoren. Wanneer zijn we content?’ die gepland is op 8 december 2017 in het TPC, Groenenborgerlaan te Wilrijk.

In een eerste deel neemt de commissie Kwaliteit u mee in haar visie op kwaliteitsindicatoren. We geloven dat indicatoren een bijdrage leveren aan kwaliteitsvolle hulpverlening mits ze op een correcte manier ingezet worden, binnen een duidelijke visie.

In een tweede deel dagen we de deelnemers uit concreet aan de slag te gaan met kwaliteitsindicatoren. We kijken uit naar de pittige discussies die zullen gevoerd worden rond onze kwaliteitstafels. Je gaat naar huis met concrete handvatten om toe te passen in je eigen organisatie. 

We richten ons met deze studiedag niet alleen tot verantwoordelijken voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid. Ook leidinggevenden, verantwoordelijken, coördinatoren, projectleiders, … zijn van harte welkom op deze dag.

De definitieve uitnodiging volgt begin november 2017. Inschrijving is dan pas mogelijk. Blokkeer alvast de datum in je agenda.