27 november 2017 - Update PVF - save the date

Type:

In de kijker

Publicatiedatum:

02.10.2017
Printervriendelijke versiePDF version

De persoonsvolgende financiering is ingevoerd op 1 januari 2017. De laatste maanden is nog heel wat nieuwe regelgeving uitgewerkt. Deze update bezorgt u de meest recente informatie over verschillende thema’s: Hoe verloopt de transitie van de huidige cliënten? Hoe werkt de regeling om van 5 naar 7 dagen ondersteuning te gaan? Wat met de in- en uitstroom? Wat met de ODB units en de geïnterneerden? Hoe ziet VIPA eruit? Welke voorwaarden legt het kwaliteitsbesluit op? Wat is de stand van zaken van het overleg rond de inzet van personeelsmiddelen? Hoe heeft thuisbegeleiding zijn plaats binnen rechtstreeks toegankelijke hulp? Wat met kortverblijf? Hoe verloopt de toeleiding naar ondersteuning? Wat is het digitaal platform vraag en aanbod?

We brengen u op 1 dag een overzicht.

Goed geïnformeerde zorgaanbieders bereiden zich verder voor op de toekomst. Met deze update bent u weer helemaal mee! Wij verwachten u!

We richten ons tot directies en beleidsmedewerkers.

De definitieve uitnodiging met het concrete programma volgt later. Inschrijven is pas dan mogelijk. Blokkeer nu al deze datum in uw agenda.

locatie: ALM Antwerpen