Opdrachtsverklaring

Printervriendelijke versiePDF version

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

Werken aan Welzijn

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgeversorganisatie initiatieven in Vlaanderen en Brussel uit o.a.de bijzondere jeugdbijstand, ondersteuning van personen met een handicap, gezinsondersteuning, kinderopvang en vrijwilligerswerk.

Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling. Winst maken, is niet de drijfveer.

Door deze initiatieven te verenigen en te verdedigen streeft het Vlaams Welzijnsverbond naar een hogere levenskwaliteit in onze samenleving. Hiervoor werken wij samen met de leden, partners en andere organisaties.

 

Open dialoog

Het Vlaams Welzijnsverbond streeft kwaliteit na door deskundigheid te koppelen aan een waardekader. Het Verbond maakt dit waardekader concreet en actueel, voortbouwend op de christelijke visie, in een open dialoog met de verschillende levensbeschouwingen in onze samenleving.

Respect voor de mensenrechten is de hoeksteen van de organisatie. Daarbij baseert het Vlaams Welzijnsverbond zich op de internationale verklaringen van de rechten van de mens en van het kind.

 

Invloed

Het Vlaams Welzijnsverbond staat midden in de samenleving. Het is alert voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Door het innemen van standpunten en het ondernemen van acties, oefent het Vlaams Welzijnsverbond hierop invloed uit.

Het Vlaams Welzijnsverbond speelt een actieve en constructieve rol in de relaties met overheid en partners.

 

(Opdrachtsverklaring goedgekeurd door de algemene vergadering te Bornem op 20 mei 2008)