nieuws

 • Persbericht: Jeugdhulp pakt het wel goed aan

  Zorginspectie publiceerde gisteren haar beleidsrapport over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de jeugdhulp. De conclusies die daarin werden beschreven, waren globaal positief: jeugdzorg gaat correct met die maatregelen om. Het Vlaams Welzijnsverbond, de koepelorganisatie van voorzieningen in de jeugdhulp, betreurt dan ook de negatieve teneur in een krant vandaag naar aanleiding... Lees verder
 • Save the date 26 OKTOBER - HERHALING studiedag verpleegkundige handelingen

  SAVE THE DATE – 26 oktober 2018 – Studie- en inspiratiedag “Gezondheidszorg door de Welzijnsbril” – ALM – Antwerpen In het voorjaar organiseerden we een studiedag rond hetzelfde thema. De interesse was echter zo groot dat we dezelfde studiedag opnieuw organiseren. Lees verder
 • Interview: Hendrik Delaruelle over de hoge eisen die PVF aan communicatie stelt

  In de zomereditie van het driemaandelijkse magazine Zorgcommunicatie vertelt Hendrik Delaruelle over de groeiende nood aan duidelijke communicatie sinds de invoering van de persoonsvolgende financiering vorig jaar. Je kan het interview vinden als bijlage. Het volledige magazine kan je bekijken op www.zorgcommunicatie.be. Lees verder
 

Sectoren

 • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning

  Deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of jeugdhulpverlening op maat aanbieden.

  Meer info
   
 • Kinderopvang

  De sector kinderopvang richt zich tot kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, Initiatieven voor Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen.

  Meer info
   
 • Ondersteuning van personen met een handicap

  De sector ondersteuning van personen met een handicap richt zich tot alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap.

  Meer info