nieuws

 • We blijven dromen van een inclusieve samenleving

  Voor persoonsvolgende financiering is meer geld nodig. De invoering van persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap zorgt al een tijd voor spanning op het werkveld. Zorgaanbieders twijfelen niet aan de uitgangspunten, integendeel. Maar persoonsvolgende financiering kan maar een succesverhaal worden als er meer geld wordt uitgetrokken. Lees verder
 • Over het muurtje kijken: infomoment PVF voor sociale diensten OCMW & vergunde zorgaanbieders VAPH

  Sinds 2017 is de financiering in de sector voor personen met een handicap drastisch gewijzigd. De persoonsvolgende financiering ging van start. Hierdoor kregen de cliënten de regie over hun eigen ondersteuningsbudget. Dat is een grote verandering, die ook een aantal uitdagingen met zich meebrengt voor de sociale diensten van de OCMW's.   Lees verder
 • Cera-Rubicon project gelanceerd

  Vandaag werd het ‘Cera-Rubicon’ project gelanceerd. Het project richt zich tot jongeren in de integrale jeugdhulp. Het Vlaams Welzijnsverbond zal in dit project samen met Cachet vzw zoveel mogelijk actoren betrekken om bruggen te bouwen tussen jeugdhulp en volwassenhulp om de verderzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren. Lees verder
 

Sectoren

 • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning

  Deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of jeugdhulpverlening op maat aanbieden.

  Meer info
   
 • Kinderopvang

  De sector kinderopvang richt zich tot kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, Initiatieven voor Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen.

  Meer info
   
 • Ondersteuning van personen met een handicap

  De sector ondersteuning van personen met een handicap richt zich tot alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap.

  Meer info