nieuws

 • Bevraging: Preventie van agressie op jonge leeftijd: goede praktijken.

  Beste,   Gekaderd binnen onze intersectorale commissie Preventieve Gezinsondersteuning willen we graag meer zicht krijgen op de goede praktijken die in omloop zijn met betrekking tot laagdrempelige preventie van agressie op jonge leeftijd. We denken hierbij aan interventies waarbij kinderen en gezinnen tools aangereikt worden inzake sociale vaardigheden wanneer zich spanningen voordoen. Lees verder
 • Cera-Rubicon zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar!

  De coöperatie Cera zet in op een betere overgang van jeugdhulp naar volwassen. Cera wil de komende twee jaar bruggen bouwen tussen jeugd- en volwassenhulpverlening. Concreet krijgen vijf Vlaamse organisaties met een open spirit steun voor de verdere uitbouw van hun innovatieve project. Lees verder
 • De warme minisamenleving van de kinderopvang

  Van 16 tot 23 mei is het opnieuw de Week van de Opvoeding. Die kreeg dit jaar als titel: ‘Opvoeden is samenspel: allemaal wereldburgers’. Dat geldt zeker voor de kinderopvang, vindt het Vlaams Welzijnsverbond. Want kinderopvang draagt constructief en doelbewust bij aan de opvoeding tot wereldburgers. Lees het volledige artikel op sociaal.net.   Lees verder
 

Sectoren

 • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning

  Deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of jeugdhulpverlening op maat aanbieden.

  Meer info
   
 • Kinderopvang

  De sector kinderopvang richt zich tot kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, Initiatieven voor Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen.

  Meer info
   
 • Ondersteuning van personen met een handicap

  De sector ondersteuning van personen met een handicap richt zich tot alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap.

  Meer info