nieuws

 • Week van de buitenschoolse opvang - 24 tot 28 oktober 2016

  Tijdens de Week van de buitenschoolse opvang wordt de opvang en vrije tijd van schoolkinderen in de verf gezet. Dit jaar koos het Vlaams Platform voor buitenschoolse opvang voor het thema duurzaamheid en ecologie. Lees verder
 • Save the date: Ledenforum en Sectorale ledenvergaderingen Vlaams Welzijnsverbond op 23 januari 2017

  Op 23 januari 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond haar eerste ledenforum. Zoals dat wordt voorzien binnen onze nieuwe beheerstructuur, biedt dit forum alle leden ruim de gelegenheid tot reflectie, uitwisseling en overleg. In de voormiddag wordt het jaaractieplan 2017 toegelicht en verzamelen we input voor de actualisering van het waardenkader en de uitwerking van een nieuwe missie en... Lees verder
 • Samenwerken in zorg en welzijn: iedereen wint!

  Op 25 oktober ontrafelt hoofdspreker John Restakis of in de zorg- en welzijnssector het model van coöperatief ondernemen de gulden middenweg is tussen overheidsinitiatieven en de vrije markt. Getuigenissen uit Vlaanderen breien verder op de theorie en vertellen over hun ervaringen in de praktijk. Ook reflecties uit zorg en welzijn zullen niet ontbreken. Er is tijd en ruimte voor interactie met de... Lees verder
 

Sectoren

 • Vlaams Welzijnsverbond VZW

  Vlaams Welzijnsverbond VZW

   
 • Sectoren intro

  Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit drie sectoren in het Vlaams welzijnswerk. Met de 'sectorpagina's' van deze website richten we ons vooral tot onze leden.

  Zij vinden hier telkens de documenten van de Sectorale Ledenvergadering, het Sectoraal Directiecomité en ...

   
 • Intersectoraal

  Hieronder kan je informatie vinden over de verschillende sectoren heen.

  Meer info
   
 • Jeugdhulp en Gezinsondersteuning

  Deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of jeugdhulpverlening op maat aanbieden.

  Meer info
   
 • Kinderopvang

  De sector kinderopvang richt zich tot kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, Initiatieven voor Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen.

  Meer info
   
 • Ondersteuning van personen met een handicap

  De sector ondersteuning van personen met een handicap richt zich tot alle voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassen personen met een handicap.

  Meer info